การใช้ Dividend Analysis วิเคราะห์เงินปันผล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

 

การใช้ Dividend Analysis วิเคราะห์เงินปันผล

 

Dividend Analysis แสดงตารางวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติการจ่ายเงินปันผล

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Fundamental --> Analysis --> Dividend Analysis

 

dividen2.png

 

เทคนิคการใช้งาน

ให้เลือกหุ้นที่มีการปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นทุกปี แต่อาจต้องวิเคราะห์เรื่องประวัติราคาในอดีตเพิ่มเติมว่า มีการแตกพาร์หรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง