BannerTopLogo

Homeคู่มือการใช้งานefin Stock Pick UpNews / Fundamental / Stock Focusการใช้ Dividend Analysis วิเคราะห์เงินปันผล

การใช้ Dividend Analysis วิเคราะห์เงินปันผล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

 

การใช้ Dividend Analysis วิเคราะห์เงินปันผล

 

Dividend Analysis แสดงตารางวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติการจ่ายเงินปันผล

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Fundamental --> Analysis --> Dividend Analysis

 

dividen2.png

 

เทคนิคการใช้งาน

ให้เลือกหุ้นที่มีการปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นทุกปี แต่อาจต้องวิเคราะห์เรื่องประวัติราคาในอดีตเพิ่มเติมว่า มีการแตกพาร์หรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม