การตั้ง Alert เมื่อ Indicator เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)

 

การตั้ง Alert เมื่อ Indicator เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย

 

***สามารถทำได้เฉพาะ Indicator ในกลุ่ม Simulate เท่านั้น*** โดยมีมีสัญญาณเกิดขึ้น ระบบจะแสดงเป็น Pop up แจ้งเตือนขึ้นที่หน้าจอ

หลังจากใส่ Indicator แล้วหากต้องการตั้ง Alert เมื่อ Indicator เกิดสัญญาณซื้อขายให้คลิกซ้ายที่ชื่อย่อของ Indicator ที่ใส่เข้าไป ดังรูป จากนั้นเลือก Alert Simulate

alertsimulate1.png

 

หากต้องการเช็คว่า ที่ตั้ง Alert ไปนั้น สำเร็จหรือไม่ ให้ให้คลิกซ้ายที่ชื่อย่อของ Indicator ตัวนั้นๆ แล้วดูที่ Alert Simulate ว่ามีแถบทึบๆสีน้ำเงินขึ้นที่ลำโพงหรือไม่ หากมีขึ้นแสดงว่าตั้ง Alert สำเร็จ

alertsimulate2.png