BannerTopLogo

การปรับแต่งเส้นแนวนอน Horizontal Line

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การปรับแต่งเส้นแนวนอน Horizontal Line

 

ให้คลิกขวาที่เส้น แล้วเลือก Properties...

 

สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้

Start Value     คือ กำหนดค่าเริ่มต้นของเส้น

Color             คือ กำหนดสีของเส้น

Display value  คือ แสดงค่าล่าสุดของเส้น

Size               คือ ปรับขนาดของเส้น

Style              คือ ปรับรูปแบบของเส้น

เมื่อปรับค่าแล้วให้กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า

hori2.png

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม