การทำ Link ข้อมูลระหว่าง 2 กราฟขึ้นไป

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

 

หากมีการใส่กราฟมากกว่า 1 อันสามารถกำหนด Link ระหว่าง 2 กราฟได้ ดังนี้

 

1.หลังจากใส่หน้ากราฟเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาที่บริเวณ Title Bar จากนั้นคลิกซ้ายที่คำว่า Link1 โดยทำเหมือนกันในกราฟทั้ง 2 ส่วน ดังรูป

 

สังเกตจะมีคำว่า Link1 เหมือนกันทั้ง 2 ส่วนของหน้ากราฟ ดังรูป กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นได้ที่กราฟใดก็ได้ โดยที่กราฟ ทั้ง 2 ชื่อหุ้นจะเปลี่ยนเหมือนกัน

หากไม่ต้องการให้ 2 กราฟ Link กัน ให้คลิกขวาที่ Title bar แล้วคลิกซ้ำไปที่ Link 1 แล้วกราฟก็จะไม่ Link หากันแล้ว