BannerTopLogo

การทำ Link ข้อมูลระหว่าง 2 กราฟขึ้นไป

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (3 Votes)

 

หากมีการใส่กราฟมากกว่า 1 กราฟ แล้วต้องการให้เปลี่ยนชื่อหุ้นในกราฟใดกราฟหนึ่งแล้วให้กราฟอื่นเปลี่ยนตาม สามารถกำหนด Link ระหว่าง 2 กราฟได้ ดังนี้

จัดเรียงหน้ากราฟให้ตรงกับความต้องการ หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่บริเวณ Title Bar และคลิกซ้ายที่คำว่า Link1 โดยทำเหมือนกันในกราฟทั้ง 2 กราฟ

 

สังเกตจะมีคำว่า Link1 เหมือนกันทั้ง 2 ส่วนของหน้ากราฟ ดังรูป กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นได้ที่กราฟใดก็ได้ โดยที่กราฟ ทั้ง 2 ชื่อหุ้นจะเปลี่ยนเหมือนกัน

หากไม่ต้องการให้ 2 กราฟ Link กัน ให้คลิกขวาที่ Title bar แล้วคลิกซ้ำไปที่ Link 1 แล้วกราฟก็จะไม่ Link หากันแล้ว

 

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม