การตั้งค่าให้ Template ที่ต้องการเป็นหน้าเริ่มต้น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (2 Votes)

 

การตั้งค่าให้ Template ที่ต้องการเป็นหน้าจอเริ่มต้น

 

เลือกเมนู File --> Template

startup1.png

 

1. กดเลือก Template ที่ต้องการให้เป็นหน้าจอเริ่มต้น

2. กดปุ่ม Use Startup

3. กด Close

จากนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาในครั้งถัดไป หน้า Template ที่นักลงทุนเลือก จะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าแรก

startup2.png