BannerTopLogo

ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

 

Beta View by Symbol ใช้สำหรับดูค่า Beta ของหุ้นนั้นๆ ที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพื่อช่วยในการดูพฤติกรรม ของหุ้นนั้นๆเปรียบเทียบกับ SET หรือ Sector ของมันเอง

ประโยชน์ : ใช้ในกรณีที่เราต้องการดูว่าหุ้นตัวที่เราสนใจมีพฤติกรรมการขึ้นลงของราคานั้นแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเองหรือไม่โดยสังเกตที่ค่า Beta ถ้าค่า Beta มากกว่า 1 แสดงว่ามีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง แต่ถ้าค่า Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า มีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Price --> Beta View --> Beta View By Symbol

 

- ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการดูค่า Beta ได้ในช่องแรกสุด

- เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำข้อมูลมาคำนวณค่า Beta โดยให้เป็นช่วงเวลาวันที่เริ่มต้น ถึง สิ้นสุด

- กด GO เพื่อดึงข้อมูล

ในส่วนของการแสดงผลจะแบ่งเป็นการเปรียบเทียบของหุ้นออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

1. เปรียบเทียบค่า Beta ระหว่างหุ้นตัวนั้นๆกับ SET , Industry หรือ Sector

2. เปรียบเทียบเป็นช่วงเวลา

    Display คือ ช่วงเวลาทั้งหมดที่เราตั้งไว้

             6  คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 6 วัน 

             30 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 30 วัน

             90 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 90 วัน

 

 วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Beta View By Symbol (ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET)

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม