BannerTopLogo

Homeคู่มือการใช้งานefin Anywhereการใช้กราฟการเปลี่ยนแท่งราคาเป็นแบบอื่นๆ Price Style

การ Save Graph

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (1 Vote)

 

การ Save Graph

 

เมื่อตั้งค่าต่างๆในกราฟเสร็จเรียบร้อย แล้วต้องการจะ Save เก็บไว้ สามารถทำได้ดังนี้

- กดไปที่ปุ่ม Template

gsave1.png

 

- พิมพ์ชื่อที่ต้องการลงในช่องว่างสีขาว จากนั้นกดปุ่ม Add

gsave2.png

 

- ชื่อที่พิมพ์ไว้จะลงไปอยู่ในช่องทางด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Done

gsave3.png

 

-หากต้องการเรียกใช้งานให้กดที่ปุ่ม Template ด้านขวามือล่าง

gsave1.png

 

- เลือก Customize --> กดที่ชื่อ Template ที่ต้องการ --> กด Load

ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่นักลงทุน Save เอาไว้

gsave4.png

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม