ดึงค่าเงิน แล้ว Error ข้อมูลไม่เข้า

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

หากดึงข้อมูลค่าเงินแล้วขึ้น Module: WriteFirstRecord.... ดังรูป

Exchange1.png

 

สามารถแก้ไขได้โดยการ ติ๊กเลือกดึงข้อมูลจากฝั่งซ้าย เลือก Exchange แทน

จะสามารถดึงข้อมูลได้ตามปกติ

Exchange2.png