ดึงข้อมูล Series ของ TFEX ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ดึงข้อมูล Series ของ TFEX ไม่ได้

 

แนะนำให้ทำการตั้งค่า ดังนี้

1. กดเลือกที่ ข้อ 2 ตั้งค่าต่างๆ

Tfex2.png

 

2. เลือกเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม

    หัวข้อ  Futures load option ให้ใส่เครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ

             Continous Series Only    ให้ดึงข้อมูลเฉพาะ Series ต่อเนื่องเท่านั้น

             All Series Month             ให้ดึงข้อมูลของแต่ละ Series

3. จากนั้นให้กดปุ่ม OK

4. ปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะดึงข้อมูลตามที่นักลงทุนตั้งค่า

***หากไม่ติ๊กเลือก ระบบจะไม่ดึงข้อมูล TFEX ให้***

Tfex3.png