การเชื่อมข้อมูลเข้า MetaStock

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

 

การเชื่อมข้อมูลเข้า MetaStock

นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม MetaStock Professional version 8 ขึ้นไป จึงจะสามารถใช้งานได้

 

วิธีการเชื่อมข้อมูล

หลังจากดึงข้อมูลเข้าในโปรแกรม eFin Smart Data เรียบร้อยแล้ว ให้ไปกดที่สัญลักษณ์ MetaStock ดังรูป

Meta1.png

 

ระบบจะทำการเปิดโปรแกรม MetaStock 

1. กดที่ เปิดโฟลเดอร์

2. เลือก Drive C

3. Double Click ที่โฟลเดอร์ MetaStock Data

Meta2.png

 

***หากต้องการดูข้อมูลรายนาที ให้ Double Click เลือกที่ Intraday

***หากต้องการดูข้อมูลตั้งแต่รายวันขึ้นไป ให้ Double Click เลือกโฟลเดอร์ตามกลุ่มที่ต้องการ

Meta3.png

 

สามารถ Search ชื่อหุ้นได้ โดยการพิมพ์ลงในช่อง Symbol แล้วกด Open

***ทั้งนี้ต้องระวังในช่อง Files of type : จะต้องเลือกปรับเป็น Smart Charts***

Meta4.png

 

 MetaStock จะแสดงกราฟของหุ้นที่นักลงทุนเลือก ดังรูป

Meta5.png