การขอ Trial User เพื่อทดลองใช้งาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การขอ Trial User เพื่อทดลองใช้งาน

 

เมื่อติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Data เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการสมัครเพื่อทดลองใช้งานผ่านหน้าโปรแกรม eFin Smart Data โดยวิธีการ ดังนี้

เลือกที่ข้อ 6 ลงทะเบียน

Regis1.png

 

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

Regis2.png

 

จากนั้นระบบจะส่ง e-mail ยืนยันและรหัสผ่านกลับไปยัง e-mail ที่นักลงทุนได้ลงทะเบียนไว้ 

ในระหว่างรอรับ e-mail ให้นักลงทุนปิดโปรแกรม eFin Smart Data แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

จากนั้นให้นักลงทุนนำรหัสผ่านดังกล่าวมาทำการเข้าสู่ระบบในหน้า โปรแกรม eFin Smart Data

โดยการกดเลือกที่ข้อ 7. เข้าสู่ระบบ

Regis3.png

 

กรอก e-mail และ รหัสผ่านจากนั้นกด OK

Regis4.png

 

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องเลือกแพคเกจที่จะใช้งาน ให้ไปกดเลือกที่ ข้อ 4.เลือกแพคเกจ

โดยเลือก Trial จากนั้นให้กดปุ่ม เลือกแพคเกจ จากนั้นให้ปิดโปรแกรมและเปิดขึ้นใหม่ ก็จะสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 5 วัน

Regis5.png

 

นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานและวันคงเหลือได้ที่เมนูข้อที่ 3 สิทธิ์การใช้งาน

Regis6.png