BannerTopLogo

Homeคู่มือการใช้งานefin Stock Pick Upการใช้กราฟวิธีเรียกคืนกล่อง วันที่ (ค่า High Low Open Close)

วิธีใส่ตัวอักษรลงในกราฟ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

วิธีใส่ตัวอักษรลงในกราฟ

ให้คลิกที่ไอคอน Note ดังรูป

Note1.png

 

จากนั้นให้ไปคลิกลงบนกราฟในตำแหน่งที่ต้องการ 1 ครั้ง จะปรากฎช่องว่างสีขาว สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องได้ทันที (จะสังเกตเห็นว่า ต้องทำการใส่ตัวอักษรให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

Note2.png

 

พิมพ์ข้อความลงในช่อง แล้วกด Enter

Note3.png

 

หากต้องการเคลื่อนย้ายตัวอักษร ให้คลิกซ้ายค้างไว้ที่ตัวอักษร แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Note4.png

 

สามารถปรับสี , ขนาดตัวอักษร หรือลบข้อความได้ โดยการคลิกขวาที่ข้อความ

Note5.png

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใส่ตัวอักษรลงในกราฟ

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม