BannerTopLogo

ความหมายของ Compare Avg Vol5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.92 (6 Votes)

 

Compare Avg Vol 5 เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาหุ้นที่มีความผิดปกติในเชิงปริมาณ โดยจะแสดงหุ้น 30 ลำดับที่มีการซื้อขายมากผิดปกติ โดยเรียงตาม %Compare ได้จากการเปรียบเทียบค่า Trade Volume วันนี้กับ AVG Vol 5 วันที่ผ่านมา มีความหมายว่า 5 วันก่อนหน้า หุ้นดังกล่าวไม่ค่อยมีการซื้อขายกัน แต่วันนี้วันเดียว มีคนเข้ามาซื้อขายหุ้นตัวนี้อย่างคึกคัก มากกว่าปริมาณเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีการเรียกใช้งาน

เลือก Insert --> SET&MAI --> Ranking --> Compare Avg Vol5 --> เลือกการแสดงผล Vertical , Horizontal

หรือ ทีี Template ด้านซ้าย เลือก [F6]-@CompareAvgVol5

Compareavg.png

 

 

Compareavg1.png

 

วิธีคำนวณเพื่อหาค่า % Compare โดยคำนวณดังนี้

%Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100
ไม่นำค่ามาคำนวณ ถ้า Average Volume 5 วัน ไม่มีค่าและ Average Value 5 วัน น้อยกว่า 10 ล้านบาท
AVG. Volume 5 วัน = Volume 5 วันย้อนหลัง บวกกันหาร 5 ( เฉพาะวันที่ตลาดมีการซื้อขาย )

หมายเหตุ :สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 5 วันโดยคลิกเครื่องหมาย <Prev เพื่อเลือกดูวันที่ย้อนหลัง

 

ประโยชน์  ของ Template นี้มีหน้าที่ช่วยค้นหาหุ้นที่มีการซึ้อขายหุ้นดังกล่าวเข้ามาผิดปกติเป็นวันแรกตามเงื่อนไขต่อไปนี้โดยเงื่อนไขดังที่กล่าวในนี้เกิดจากประสบการณ์ลงทุนของตัวผู้เขียนเองซึ่งก็ใช้เทคนิคนี้ในการเลือกตัวหุ้นสำหรับลงทุนเช่นกันเงื่อนไขที่ใช้ในการเลือกตัวหุ้น

1. ถ้าหุ้นดังกล่าวเป็นสีเขียวหรือราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อนหน้า

2. เราต้องดู % Compare ว่ามีค่ามากกว่า 300% หรือใกล้เคียงกับ 300%
3. ตรวจสอบหุ้นตัวนั้นมี %Buy Vol มากว่า %Sell Vol ในวันดังกล่าวหรือไม่

ถ้าหุ้นดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อเราจะนำหุ้นดังกล่าวไปวิเคราะห์จังหวะซื้อขายด้วยกราฟเทคนิคแบบรายวันและรายนาทีว่าสามารถซื้อได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ซื้อ

นักลงทุนบางท่านที่ใช้ Smart Portal ถึงระดับ Superior สามารถตั้งเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้นเป็น Default ของหน้า Compare ได้จากแถบด้านบนของ Feature นี้

โดยมีส่วนที่ให้ตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้

1. AVG Val5 (M฿) คือ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน (หน่วย ล้านบาท) โดยนักลงทุนสามารถปรับค่าให้มากน้อยตามเงินลงทุนของตนเองที่ต้องการลงทุนหรือสภาพคล่องของหุ้นที่เอื้อให้ซื้อขายหมดในราคาเดียว
2. %CMPR คือ % Compare ระหว่าง AVG Vol 5 กับ Trade Volume นักลงทุนสามารถตั้งค่าไว้ที่ 200 เลยก็ได้จะได้เลือกดูเฉพาะหุ้นที่กำลังจะเข้าข่ายใกล้ 300%
3. % Buy Vol คือ สัดส่วนของปริมาณหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายกันได้ตอนราคาอยู่ฝั่งเสนอขายหรือ Offer
4. % Sell Vol คือ สัดส่วนของปริมาณหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายกันได้ตอนราคาอยู่ฝั่งเสนอซื้อหรือ Bid
5. % Chg คือ สัดส่วนราคาปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาปิดวันก่อนหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
6. Prev คือ การดูข้อมูลย้อนหลังได้ 5 วันทำการ
7. Next คือ การดูข้อมูลกลับมาวันปัจจุบันหลังจากดูย้อนหลังแล้ว

 

นักลงทุนสามารถกำหนดตัวเลขเข้าไปที่ช่องดังกล่าวโดยแต่ละช่องจะถูกกำหนดไว้ด้วยเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเช่นถ้านักลงทุนใส่ตัวเลข 8 เข้าไปที่ช่อง AVG Val 5 Feature ดังกล่าวก็จะแสดงผลเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วันมากกว่า 8 ล้านบาทเท่านั้นขึ้นมาแสดงผล และเงื่อนไขดังกล่าวจะคัดกรองเฉพาะกับข้อมูลปัจจุบันโดยไม่มีผลต่อข้อมูลของวันก่อนหน้า

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม