BannerTopLogo

Home

Articles

Scan / Alert

การตั้ง Alert เมื่อ Indicator เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)

 

การตั้ง Alert เมื่อ Indicator เป็นสัญญาณซื้อหรือขาย

 

***สามารถทำได้เฉพาะ Indicator ในกลุ่ม Simulate เท่านั้น*** โดยมีมีสัญญาณเกิดขึ้น ระบบจะแสดงเป็น Pop up แจ้งเตือนขึ้นที่หน้าจอ

หลังจากใส่ Indicator แล้วหากต้องการตั้ง Alert เมื่อ Indicator เกิดสัญญาณซื้อขายให้คลิกซ้ายที่ชื่อย่อของ Indicator ที่ใส่เข้าไป ดังรูป จากนั้นเลือก Alert Simulate

alertsimulate1.png

 

หากต้องการเช็คว่า ที่ตั้ง Alert ไปนั้น สำเร็จหรือไม่ ให้ให้คลิกซ้ายที่ชื่อย่อของ Indicator ตัวนั้นๆ แล้วดูที่ Alert Simulate ว่ามีแถบทึบๆสีน้ำเงินขึ้นที่ลำโพงหรือไม่ หากมีขึ้นแสดงว่าตั้ง Alert สำเร็จ

alertsimulate2.png

 

การใช้ Alert ตั้งเตือนราคาหุ้น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

 

การใช้ Alert

 

Alert คือ ระบบการแจ้งเตือนเมื่อหุ้นตัวนั้นเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถตั้งเงื่อนไขการเตือนได้ว่าต้องการให้โปรแกรมเตือนค่าอะไรบ้าง โดยมีการแบ่งเป็น 2 Mode

    1. Normal         คือ การตั้งราคาให้แสดงผลในระหว่างเปิดโปรแกรม
    2. Smart Alert   คือ การตั้งราคาแล้วให้ Alert เป็น Report ผ่าน e-mail (ยังไม่เปิดให้บริการ)

 

วิธีการเรียกใช้งาน

ไปที่เมนู Setting เลือก Alert หรือ คลิกที่ Bar ด้านซ้ายมือ ที่ชื่อว่า Alert

 

จะปรากฎหน้าต่าง Alert Setting

Action  คือการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล มีให้เลือก 3 แบบ

Sound    แจ้งเตือนแบบมีเสียง

Inactive  แจ้งเตือนเป็นหน้าต่างเล็กๆที่มุมขวาล่าง (ลักษณะคล้าย MSN)

Popup    แจ้งเตือนเป็นแบบหน้าจอ Popup ขึ้นกลางหน้าจอ โดยแบ่งย่อยอีก 2 รูปแบบ คือ

      Popup-In แสดงผลในโปรแกรม

      Popup-Out แสดงผลอยู่นอกโปรแกรม เมื่อทำการ minimize หน้าจอโปรแกรม

 

ปุ่ม Alert Popup จะแสดงรายการที่เคยแจ้งเตือนไปแล้วในวันนั้นๆ

 

Edit Alert Setting Condition...   เป็นบริเวณสำหรับการตั้งเงื่อนไขเพื่อให้แจ้งเตือนหุ้นนั้นๆที่สนใจ

Symbol   ช่องสำหรับใส่ชื่อหุ้น

Alert   ช่องสำหรับกำหนดเงื่อนไข มีให้เลือกดังนี้

    - Price       ราคา
    - Chg        การเปลี่ยนแปลงของราคา
    - %Chg     การเปลี่ยนแปลงราคาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
    - Volume   ปริมาณหุ้น
    - Value      มูลค่าการซื้อขาย
    - News      ข่าวจากหน้า F8
    - HotNews ข่าวจาก Hot News
    - BigLot/Block Trade การซื้อขายในกระดาน Big Lot

Operator  ช่องสำหรับเลือกเงื่อนไข เช่น มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

Value  ช่องสำหรับใส่มูลค่าที่ต้องการ

Memo  ข้อความเตือนใจ โดยสามารถเลือกจากข้อความที่ทางโปรแกรมมีให้ หรือจะพิมพ์ข้อความลงไปเองก็ได้

Frequency  ช่องสำหรับกำหนดความถี่ในการแจ้งเตือน มีให้เลือก 3 แบบ คือ Disable (ปิดการแจ้งเตือน) , Once (แจ้งเตือนเพียงครั้งเดียว) , Continues (แจ้งเตือนต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการตกลงซื้อขายกันได้)

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Save

 

เงื่อนไขที่ตั้งไว้จะปรากฎในช่องด้านล่าง หากนั้กลงทุนต้องการตั้งเงื่อนไขเพิ่ม ให้กดที่ปุ่ม Add New โดยสามารถตั้งเงื่อนไขได้ไม่จำกัด

 

หากไม่ต้องการใช้เงื่อนดังกล่าว และต้องการลบทิ้ง ให้ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าเงื่อนไข จากนั้นให้กดที่ปุ่ม Remove เงื่อนไขนั้นจะหายไป

 

หมายเหตุ

        การตั้ง Alert ด้วยเงื่อนไขราคา จะนำราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้นมาเป็นเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อราคาถึงเงื่อนไขแล้ว โปรแกรมจะเตือนตลอด เช่น ตั้งเงื่อนไขราคามากว่า 7.70 บาทให้เตือน โปรแกรมก็จะเตือน ตั้งแต่ 7.70 ขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นหลังจากราคาถึงเงื่อนไขแล้วผู้ใช้งานอาจต้องลบเงื่อนไขนั้นออก เพื่อไม่ให้แจ้งเตือนอีก

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Alert

การใช้ Top Fundamental Scan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

 

การใช้ Top Fundamental Scan

 

Top Fundamental Scan เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาหุ้นที่มีค่าตัวเลขสัดส่วนทางการเงินเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้น ตามที่นักลงทุนแต่ละท่านต้องการ ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยา

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Scan -->  Top Fundamental Scan

 

จากนั้นหากต้องการปรับแต่งเงื่อนไข ให้คลิกที่ Condition...

 

ความหมายของส่วนต่างๆใน Condition

Setting ประกอบไปด้วย  

Select Profile นักลงทุนสามารถใช้ค่า Default ที่กำหนดมาให้ หรือสามารถเพิ่มเป็นเงื่อนไขของตนเองได้ โดยการคลิกที่ ปุ่ม Add แต่หากต้องการลบเงื่อนไขดังกล่าว ให้คลิกที่ ปุ่ม Remove

Create condition ใช้สำหรับเลือกตลาด หรือกลุ่มหุ้นที่ต้องการค้นหา

 

Seq         คือ ช่องที่ใช้สำหรับเรียงลำดับเงื่อนไขตามที่ต้องการ โดยการเลื่อน สามารถทำได้โดยการคลิกที่ลูกศรหน้าเงื่อนไขนั้นๆ

Option      คือ หัวข้อของเงื่อนไขที่สามารถทำการ Scan ได้

Condition  คือ เงื่อนไข เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ฯ

Value       คือ ค่าต่างๆที่ใช้กำหนดเงื่อนไข

Order       คือ ส่วนสำหรับการเรียงลำดับค่า จากน้อยไปมาก (Ascending) หรือ มากไปน้อย (Descending)

 

ความหมายของแต่ละเงื่อนไข

P/E             ราคาต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น

P/BV           ราคาต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

%Dividend  เปอร์เซ็นต์เงินปันผล

ROE            กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ROA            กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับสินทรัพย์

D/E             หนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุน

Dividend Coverage     กำไรสุทธิต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของปันผลต่อหุ้น

% Net Profit Margin   กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

AVG Val 5      มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน (หน่วย ล้านบาท)

Market Cap.   มูลค่าบริษัทจดทะเบียนตามราคาตลาด

Net Profit Growth(YoY)   กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกี่ปี (เทียบปีต่อปี)

Net Profit Growth(QoQ)  กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกี่ไตรมาส (เทียบไตรมาสเดียวกันคนละปี)

Revenue Growth(YoY)    รายได้เติบโตต่อเนื่องกี่ปี (เทียบปีต่อปี)

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Scan

 

 

ประโยชน์ ในการเลือกหุ้นที่จะลงทุนนั้นสำหรับนักลงทุนระยะยาวจะให้ความสำคัญอยู่ 2 ส่วนหลักคือ

1. ซื้อหุ้นที่ปัจจัยทางพื้นฐานดี ซึ่งสามารถตั้งเงือนไข ประเภทต่างๆ เช่น ROE, Net Profit Growth, Revenue Growth, D/E และอื่นๆ

2. ซื้อหุ้นในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้เงื่อนไข ประเภท P/E, P/BV, %Dividend ในการประเมินได้

จะเห็นได้ชัดเจนว่านักลงทุนสามารถเลือกหุ้นพื้นฐานดีและราคาเหมาะสมตามที่นักลงทุนต้องการได้จากเครื่องมือตัวนี้ ซึ่งนักลงทุนอาจต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นเพิ่มเติมในเชิงลึกอีกหากต้องการลงทุนระยะยาวกับหุ้นตัวนั้นจริงๆ เครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาหุ้นเบื้องต้นได้พอสมควรเลยทีเดียว

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Top Fundamental Scan


การใช้ Buy Sell Trend Scan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

 

การใช้ Buy Sell Trend Scan

Buy Sell Trend Scan คือ เครื่องมือค้นหาหุ้นที่มี %Buy Volume มากกว่า %Sell Volume และมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน หรือดูเฉพาะปริมาณซื้อขายสะสมและมูลค่าซื้อขายสะสม ตามที่นักลงทุนต้องการได้

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการไล่ซื้อฝั่ง Offer (%Buy Volume มากๆ) โดยอยู่ในเกณฑ์หรือสภาพคล่องที่นักลงทุนคิดว่าเหมาะสมกับเงินทุนของตนเอง หรือในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าเราค้นพบหุ้นที่มี %Sell Volume มากๆ พร้อมกับทิศทางราคาที่ลดลงค่อนข้างมาก แสดงว่าหุ้นตัวนี้มีพฤติกรรมการทุบราคา นักลงทุนอาจต้องตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าว เพราะอาจมีแนวโน้มที่พฤติกรรมราคาของหุ้นตัวนี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Insert  --> SET&MAI  --> Scan  --> Buy Sell Trend Scan

 

จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

 

การใช้งานของส่วนต่างๆ

ให้ติ๊กเลือกที่ฝั่ง %Buy 

 

Scan --> เลือกกลุ่มหุ้นที่ต้องการค้นหา

 

AccVol(Share)  ปริมาณหุ้นสะสม

AccVal(KB)      มูลค่าซื้อขายสะสม เอาไว้คัดหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเยอะ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของนักลงทุนแต่ละท่าน

AvgVal5(MB)   มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันต้องมากกว่า 10 ล้านบาท (เป็นค่าเริ่มต้นที่ทางโปรแกรมกำหนด)

เมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Go

จะปรากฎเป็นชื่อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขตามที่นักลงทุนกำหนด

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานเมนู Buy Sell Trend Scan


การใช้ Advance Technical Scan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การใช้ Advance Technical Scan

 

Advance Technical Scan เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองหุ้นตามสัญญาณเทคนิค นักลงทุนสามารถกำหนดรายละเอียดของเส้นค่าเฉลี่ยได้ โดยสามารถ เพิ่ม หรือ ลบ เส้นค่าเฉลี่ยได้เองตามต้องการ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการค้นหาหุ้นที่ช่วงเวลาและระดับราคา เหมาะสมต่อการลงทุนโดยตั้งเงื่อนไขให้แตกต่างกันไป

ประโยชน์ : ใช้สำหรับค้นหาหุ้นที่มีสัญญานทางกราฟเทคนิคอย่างง่าย โดยเงื่อนไขทั้งหมดนักลงทุนสามารถกำหนดเองได้

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Scan --> Advance Technical Scan

 

สามารถ เพิ่ม หรือ ลดเงื่อนไข ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Condition

 

Select Stock Indicator  เลือกตลาด หรือกลุ่มหุ้นที่ต้องการค้นหา

 

Select Criteria  เลือกเงื่อนไขที่ต้องการใช้ค้นหา และนักลงทุนสามารถตั้ง Criteria เป็นของตนเองได้ โดยการกดที่ปุ่ม Add หรือหากต้องการลบเงื่อนไขดังกล่าว ให้คลิกที่ปุ่ม Remove

มี 3 เงื่อนไขที่กำหนดมาให้ในโปรแกรม ได้แก่

     Short Term Speculate     ค้นหาหุ้นเพื่อใช้เก็งกำไรระยะสั้น

     Mid Term Speculate        ค้นหาหหุ้นเพื่อใช้เก็งกำไรระยะ 7 - 15 วัน

     Low Risk Stock               ค้นหาหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

Customize  คือ ช่องที่นักลงทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆเองได้

 

 เป็นส่วนแสดงเงื่อนไข ซึ่งสามารถแก้ไขได้

 

เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จแล้วเรียบร้อย สามารถกดปุ่ม Scan เพื่อให้ระบบค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด

Clear  ใช้สำหรับล้างเงื่อนไขทั้งหมด

Cancel  ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่าต่างๆ

 

***ข้อที่ต้องระวังในการใช้***

1. ค่าที่ได้จากการคำนวณ Indicator นี้ไม่ Real time จะมีการนำราคาปิดในช่วงตลาดปิดภาคเช้ามาคำนวณ Update ค่าประมาณ 13.30 น. และช่วงตลาดปิดภาคบ่ายมาคำนวณ Update ค่าประมาณ 18.30 น.

2. ค่าใน Indicator ประเภทที่จำนวนข้อมูลมีผลต่อการคำนวณ จะให้ค่าไม่ตรงกับในกราฟ เนื่องจาก ในกราฟนักลงทุนแต่ละคนจะมีการตั้ค่าฐานข้อมูลการแสดงผลไม่เท่ากัน ก็จะได้ค่าไม่เท่ากัน เช่น EMAV, RSI, MACD เป็นต้น

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Advance Technical Scan


หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม