BannerTopLogo

Home

Articles

GRAPH

Trade Line ส่งคำสั่งผ่านกราฟ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Trade Line ส่งคำสั่งผ่านกราฟ

 

วิธีการใช้งานเส้น Trade Line บนโปรแกรม efin StockPickUp

Trade Line คือเส้นสำหรับตั้งส่งคำสั่งซื้อขายบนกราฟแบบ Real Time เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งคำสั่ง ทั้งนี้การใช้งานเส้น Trade Line ไม่ใช่การส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานยังคงต้องกดปุ่ม OK เพื่อเป็นการยืนยันการส่งคำสั่งด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง รองรับเฉพาะ Equity และ บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดใช้บริการ Bar Trade เท่านั้น (บริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการ efin Trade+)

Trade Line สามารถเลือกใช้งานได้ 2 เส้น ได้แก่

Buy Line         สำหรับตั้งคำสั่งเพื่อซื้อ

Sell Line          สำหรับตั้งคำสั่งเพื่อขาย

 

1. คลิกเพื่อใช้งานเส้น Trade Line ได้ที่ icon ดังรูป

2. เลือกเส้นว่าต้องการใช้งานเส้น Buy Line(สำหรับตั้งคำสั่งซื้อ) หรือ Sell Line(สำหรับตั้งคำสั่งขาย)

 

3. หลังจากคลิกที่ปุ่ม Trade Line แล้ว ให้คลิก 1 ครั้งบริเวณราคาที่ต้องการบนกราฟ

4. จะขึ้นกล่อง Order Line สำหรับการตั้งค่า โดยสามารถระบุราคา, จำนวนเงิน(Budget) จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนหุ้นให้แบบอัตโนมัติ

5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Done

 

6. จะปรากฎเส้น Trade Line ที่ต้องการบนกราฟ

 

ยกตัวอย่างจากรูป

ตั้งคำสั่งเส้น Buy Line บนกราฟหุ้น BEAUTY

บนเส้นจะแสดงคำสั่ง  Order Buy > 15.20 Volume 600 เมื่อราคา Last ของหุ้น Beauty มีราคามากกว่า 15.20 บาท จะทำการส่งคำสั่งเพื่อซื้อราคา MP ที่จำนวน 600 หุ้น ไปยัง Bar Trade

โดยจะปรากฎกล่อง Order Confirmation แสดงรายละเอียดคำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบคำสั่ง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อเป็นการยืนยันการส่งคำสั่งไปยัง Bar Trade

 

โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคำสั่งที่ส่งออกไปแล้วได้ที่ View Order

 

7. หากต้องการลบเส้น Trade Line สามารถทำได้โดยคลิกที่เส้น 1 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Delete หรือคลิกขวาที่เส้นแล้วเลือก Remove

 

หมายเหตุ :

* ในการใช้งานเส้น Trade Line ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเปิดโปรแกรมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้โปรแกรมทำงาน หากโปรแกรมขึ้น Offline หรือข้อมูลไม่ Real Time เส้น Trade Line จะไม่ทำงานตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานตั้งไว้

** หากปิดโปรแกรม efin StockPickUp เส้น Trade Line จะถูก Disable การใช้งานไปโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งและต้องการใช้งาน ให้คลิกขวาที่เส้น Trade Line แล้วเลือก Enable เพื่อเปิดการใช้งาน

*** รองรับเฉพาะ Equity เท่านั้น

 

 

ทำไมราคาปิดเมื่อวานไม่ตรงกับหน้าเว็ป SET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ทำไมราคาในกราฟของเมื่อวานถึงไม่ตรงกับหน้า www.set.or.th

 

สาเหตุหลักเกิดจากหุ้นตัวที่นักลงทุนสนใจอยู่นั้น มีการขึ้นเครื่องหมาย Flag ต่างๆเช่น XD, XR เป็นต้น

หากหุ้นตัวนั้นมีการจ่ายปันผลเป็นเงิน อาจไม่มีผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

แต่หากหุ้นตัวนั้นมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วละก็ จะส่งผลต่อการแสดงผลราคาของกราฟอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว

 

[[หน้าสำหรับตรวจสอบการขึ้นเครื่องหมายของหุ้นตัวที่สนใจ คลิกที่นี่ ]]

 

การแสดงผลราคาที่ถูกปรับลงหลักจากมีการขึ้นเครื่องหมายนั้น เรามันได้ยินติดหูกับคำว่า Dilute นั่นเอง

เนื่องจากในกราฟเทคนิค จะมีการใช้ indicator ต่างๆ ในการชี้วัดแนวโน้มของหุ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้

ราคาต่อหุ้นในอดีต เท่ากับ ราคาต่อหุ้นในปัจจุบันเสมอ เพื่อนำข้อมูลนี้ไปทำทดสอบความแม่นยำในการซื้อขายของ indicator ต่างๆ หรือใช้ในเทคนิคการซื้อขายอื่นๆ

 

ตัวอย่างเช่น        ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 หุ้น A มีราคาอยู่ที่ 1 : 1 แต่หลังจากนั้นมีการปันผลเป็นตัวหุ้น

                          จึงทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 2 : 0.5  เป็นต้น

 

      ในลักษณะเช่นนี้จึงทำให้นักลงทุนมีปริมาณหุ้นเพิ่มมากขึ้น และราคาก็จะลดลงตาม แต่เมื่อเทียบสัดส่วนราคากันแล้วก็ยังคงเป็นราคาเท่าเดิม

 

      จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากในกราฟเทคนิคไม่มีการปรับ Dilute ราคาลง จะทำให้การทดสอบความแม่นยำในการซื้อขายของ indicator ต่างๆ ไม่ถูกต้อง

หากต้องการทราบราคาที่แท้จริงของราคาหุ้นตัวนั้นๆก่อนมีการปันผล แนะนำให้ตรวจสอบได้กับทาง www.set.or.th เพราะทางหน้า website จะเป็นราคาของหุ้นที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้นๆ

 

 

 

 

การทดสอบความแม่นยำของ Indicator บางประเภท

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)

 

การทดสอบความแม่นยำของ Indicator บางประเภท

 

คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) เลือก Add Indicator to new Panel --> Simulate Indicators --> เลือก Indicators ที่ต้องการดูผลการทดสอบ

simulate1.png

 

เมื่อใส่ Indicator ที่อยู่ใน Group Simulate แล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ B หรือ S ซึ่งเป็นการบอกสัญญาณซื้อ และ สัญญาณขายทางเทคนิค

หากต้องการทดสอบความแม่นยำให้คลิกซ้ายที่ตัวย่อของ Indicator ที่ใส่เข้าไป ดังรูป จากนั้นเลือกที่ Simulate Analysis

simulate2.png

 

จะปรากฏหน้าจอ Simulate Analysis เพื่อเป็นการบอกให้ทราบว่า หากซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคของ Indicator ตัวนั้นๆ  มีโอกาสผิดพลาดกี่ครั้งและถูกต้องกี่ครั้ง เป็นต้น

simulate3.png

 

การปรับแต่งเส้นแนวนอน Horizontal Line

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การปรับแต่งเส้นแนวนอน Horizontal Line

 

ให้คลิกขวาที่เส้น แล้วเลือก Properties...

 

สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้

Start Value     คือ กำหนดค่าเริ่มต้นของเส้น

Color             คือ กำหนดสีของเส้น

Display value  คือ แสดงค่าล่าสุดของเส้น

Size               คือ ปรับขนาดของเส้น

Style              คือ ปรับรูปแบบของเส้น

เมื่อปรับค่าแล้วให้กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า

hori2.png

 

การใช้งาน Best Case Simulate **สำหรับ Member เท่านั้น**

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.83 (3 Votes)

 

การใช้งาน Best Case Simulate

 

Best Case Simulate คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับค้นหาค่า Period ที่เหมาะสมในการใช้ Indicator ประเภท Moving Average

โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้กับ Indicator 5 ตัวในโปรแกรมคือ

1. Simulate Exponential Moving Average

2. Simulate Exponential/Simple Moving Average

3. Simulate Weight/Simple Moving Average

4. Simulate Weight/Exponential Moving Average

5. Simulate Simple Moving Average

 

เหตุผลที่ใช้ Best Case Simulate ได้เพียง 5 ตัว เพราะ

- ความซับซ้อนของ Indicator ประเภทนี้มีน้อยกว่า Indicator ประเภทอื่นๆที่ให้คำนวณไม่ยากมาก

- Indicator ประเภทนี้เป็น Indicator ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเทียบกับ Indicator ประเภทอื่นๆ

 

ประโยชน์ของ Best Case Simulate

1. เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นแตกต่างกัน จึงเหมาะกับคุณสมบัติที่ปรับใน Indicator หรือ Period ที่ตั้งค่าใน Indicator แตกต่างกัน โดยความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย

2. ใช้ค้นหาวิธีการใช้ Indicator ที่ถูกต้องรวมไปถึงค้นหาวิธีการลงทุนโดยการใช้ Best Case Simulate กับหุ้นหลายตัวๆแล้วจะเข้าใจเอง

3. ใช้เป็นตัวตั้งต้นในการค้นหาข้อเท็จจริงบางอย่างจากสัญญาณซื้อขายในกราฟหุ้น

 

วิธีการเรียกใช้งาน

ใส่ Indicator ในกลุ่ม Simulate Indicator ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย

bestcase1.png

 

คลิกซ้ายที่ชื่อย่อ Indicator ที่ขึ้นต้นด้วย .SIM_  แล้วเลือก Best Case Simulate

bestcase2.png

 

เลือก Period ที่ต้องการแต่ไม่เกิน 90 จากนั้นคลิก Start

bestcase3.png

 

โปรแกรมจะแสดงผลว่าค่าที่เหมาะสมในการตั้งที่ Buy Period และ Sell Period

bestcase4.png

 

วิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุน

1. ต้องใช้กับหุ้นที่มีประวัติราคามายาวนาน โดยแนะนำให้ใช้ระยะเวลาตามรอบวัฎจักรของหุ้นนั้นประมาณ 3- 5 ปีโดยส่วนใหญ่

2. ต้องกำหนด Period ในสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวนักลงทุนเองที่ต้องการซื้อขายว่า ต้องการถือครองหุ้นดังกล่าวไม่เกินกี่วัน

3. ตั้งระยะเวลาเฉพาะในช่วงที่หุ้นเป็นขาขึ้นยาวนานมาทดสอบก็ได้

4. ตั้งระยะเวลาเฉพาะช่วงที่หุ้นอยู่ในช่วง side way ยาวนานมาทดสอบก็ได้

 

หมายเหตุ

- ฟังชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้งานที่เสียค่าบริการโดยตรงกับทาง EfinanceThai เท่านั้น

- ก่อนใช้งานฟังชั่นนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องแนวทางการทำ Back Test รวมทั้งความรู้เรื่องการสร้างระบบซื้อขายพอสมควรก่อนการใช้งาน

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม