BannerTopLogo

Home

Articles

การตั้งค่าต่างๆ

การตั้งค่าไม่ให้โปรแกรมจำ Template

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

หากไม่ต้องการใช้งาน Template Server มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

(Template Server คือ การเก็บข้อมูลไว้บน Server ของทาง efinanceThai เพื่อให้เวลาย้ายเครื่อง Template ต่างๆจะตามไปทั้งหมด)

 

1. เข้าไปที่ File --> Template

 

2. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Always syncronize template with server ออก แล้วกด Close

จากนั้นเมื่อเปิดใช้งานครั้งต่อไป หากไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โปรแกรมจะไม่จำ Template ล่าสุดและ Template ที่เคย Save ไว้

 

 

 

การตั้งค่าให้กราฟให้มี Indicator นี้ทุกครั้งที่เปิดกราฟใหม่

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.20 (5 Votes)

 

การตั้งค่าให้กราฟให้มี Indicator นี้ทุกครั้งที่เปิดกราฟใหม่

 

คลิกซ้ายที่ปุ่ม UF

setas1.png

 

เลือก Set as default new window

setas3.png

 

เมื่อไป Insert กราฟขึ้นมาใหม่ กราฟจะมี Indicator ตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้

setas2.png

 

การตั้งค่าให้ Template ที่ต้องการเป็นหน้าเริ่มต้น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (2 Votes)

 

การตั้งค่าให้ Template ที่ต้องการเป็นหน้าจอเริ่มต้น

 

เลือกเมนู File --> Template

startup1.png

 

1. กดเลือก Template ที่ต้องการให้เป็นหน้าจอเริ่มต้น

2. กดปุ่ม Use Startup

3. กด Close

จากนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาในครั้งถัดไป หน้า Template ที่นักลงทุนเลือก จะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าแรก

startup2.png

 

ตั้งค่าแสดงผลแบบ Board Lot และ Shares

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

 

ตั้งค่าแสดงผลแบบ Board Lot (1:100) และ Shares

 

หากหุ้นตัวใดที่มีจำนวน Volume ต่อวันค่อนข้างเยอะ นักลงทุนสามารถปรับการแสดงผลให้เป็นแบบ Board Lot (1:100) ได้

ให้กดปุ่ม Volume (Board Lot) ที่ด้านขวามือล่าง

 

boardlot1.png

 

ระบบจะทำการแสดงผลแบบ  Board Lot (1:100)

boardlot2.png

 

หากต้องการให้กลับไปแสดงผลแบบปกติ โดยกดปุ่ม Volume(Shares) ด้านขวามือล่าง

boardlot3.png

 

ระบบจะแสดงผลแบบปกติตามการซื้อขายจริง

boardlot4.png

วีดีโอสาธิตวิธีการตั้งค่าให้โปรแกรมแสดงจำนวนหุ้นแบบ Board Lot และ Share

การทำ Link ข้อมูลระหว่าง 2 กราฟขึ้นไป

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

 

หากมีการใส่กราฟมากกว่า 1 อันสามารถกำหนด Link ระหว่าง 2 กราฟได้ ดังนี้

 

1.หลังจากใส่หน้ากราฟเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาที่บริเวณ Title Bar จากนั้นคลิกซ้ายที่คำว่า Link1 โดยทำเหมือนกันในกราฟทั้ง 2 ส่วน ดังรูป

 

สังเกตจะมีคำว่า Link1 เหมือนกันทั้ง 2 ส่วนของหน้ากราฟ ดังรูป กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นได้ที่กราฟใดก็ได้ โดยที่กราฟ ทั้ง 2 ชื่อหุ้นจะเปลี่ยนเหมือนกัน

หากไม่ต้องการให้ 2 กราฟ Link กัน ให้คลิกขวาที่ Title bar แล้วคลิกซ้ำไปที่ Link 1 แล้วกราฟก็จะไม่ Link หากันแล้ว

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม