BannerTopLogo

Home

Articles

eFin Smart Data

คู่มือฉบับเต็ม efin Smart Data

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Download คู่มือ --> Click 

 

วิธีปิด UAC เพื่อให้ MetaStock แสดงผล Realtime

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

วิธีปิด UAC

(User Account Control)

ในกรณีที่ใช้ MetaStock แล้วข้อมูลไม่ Real Time จะต้องทำการปิด UAC ในเครื่องก่อน (จะมีใน Windows 7 ขึ้นไป)

 

เข้าไปที่ Control Panel

Uac1.png

 

เลือกที่ User Accounts and Family Safety

Uac2.png

 

เลือกที่ User Accounts

Uac3.png

 

เลือก Change User Account Control settings

Uac4.png

 

เลื่อน Bar ลงมาด้านล่างสุด แล้วกด OK

จากนั้นให้ Restart เครื่องแล้วเข้าใช้งานใหม่ตามปกติ

Uac5.png

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน eFin Smart Data

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

 

การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน eFin Smart Data

 

เมื่อติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Data เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการสมัครผ่านหน้าโปรแกรม eFin Smart Data โดยวิธีการ ดังนี้

เลือกที่ข้อ 6 ลงทะเบียน

Regis1.png

 

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

Regis2.png

 

จากนั้นระบบจะส่ง e-mail ยืนยันและรหัสผ่านกลับไปยัง e-mail ที่นักลงทุนได้ลงทะเบียนไว้ 

ในระหว่างรอรับ e-mail ให้นักลงทุนปิดโปรแกรม eFin Smart Data แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

จากนั้นให้นักลงทุนนำรหัสผ่านดังกล่าวมาทำการเข้าสู่ระบบในหน้า โปรแกรม eFin Smart Data

โดยการกดเลือกที่ข้อ 7. เข้าสู่ระบบ

Regis3.png

 

กรอก e-mail และ รหัสผ่านจากนั้นกด OK

Regis4.png

 

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องเลือกแพคเกจที่จะใช้งาน โดยให้ไปกดเลือกที่ ข้อ 4.เลือกแพคเกจ

โดยเลือกแพคเกจตามที่นักลงทุนต้องการ ระบบจะส่งข้อมูลมายังบริษัท หากทางบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว จะทำการอนุมัติแพคเกจให้ในเวลาไม่เกิน 10-15 นาที ในวันและเวลาทำการปกติ
ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัททำการอนุมัติแพคเกจให้เรียบร้อยแล้ว จะทำการส่ง e-mail ยืนยันกลับไปหานักลงทุนอีกครั้ง จึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมตามแพคเกจที่นักลงทุนเลือกไว้

 

Regis9.png

 

นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานและวันคงเหลือได้ที่เมนูข้อที่ 3 สิทธิ์การใช้งาน

Regis6.png

 

 

การขอ Trial User เพื่อทดลองใช้งาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การขอ Trial User เพื่อทดลองใช้งาน

 

เมื่อติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Data เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการสมัครเพื่อทดลองใช้งานผ่านหน้าโปรแกรม eFin Smart Data โดยวิธีการ ดังนี้

เลือกที่ข้อ 6 ลงทะเบียน

Regis1.png

 

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

Regis2.png

 

จากนั้นระบบจะส่ง e-mail ยืนยันและรหัสผ่านกลับไปยัง e-mail ที่นักลงทุนได้ลงทะเบียนไว้ 

ในระหว่างรอรับ e-mail ให้นักลงทุนปิดโปรแกรม eFin Smart Data แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

จากนั้นให้นักลงทุนนำรหัสผ่านดังกล่าวมาทำการเข้าสู่ระบบในหน้า โปรแกรม eFin Smart Data

โดยการกดเลือกที่ข้อ 7. เข้าสู่ระบบ

Regis3.png

 

กรอก e-mail และ รหัสผ่านจากนั้นกด OK

Regis4.png

 

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องเลือกแพคเกจที่จะใช้งาน ให้ไปกดเลือกที่ ข้อ 4.เลือกแพคเกจ

โดยเลือก Trial จากนั้นให้กดปุ่ม เลือกแพคเกจ จากนั้นให้ปิดโปรแกรมและเปิดขึ้นใหม่ ก็จะสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 5 วัน

Regis5.png

 

นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานและวันคงเหลือได้ที่เมนูข้อที่ 3 สิทธิ์การใช้งาน

Regis6.png

 

 

 

การเชื่อมข้อมูลเข้า MetaStock

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

 

การเชื่อมข้อมูลเข้า MetaStock

นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม MetaStock Professional version 8 ขึ้นไป จึงจะสามารถใช้งานได้

 

วิธีการเชื่อมข้อมูล

หลังจากดึงข้อมูลเข้าในโปรแกรม eFin Smart Data เรียบร้อยแล้ว ให้ไปกดที่สัญลักษณ์ MetaStock ดังรูป

Meta1.png

 

ระบบจะทำการเปิดโปรแกรม MetaStock 

1. กดที่ เปิดโฟลเดอร์

2. เลือก Drive C

3. Double Click ที่โฟลเดอร์ MetaStock Data

Meta2.png

 

***หากต้องการดูข้อมูลรายนาที ให้ Double Click เลือกที่ Intraday

***หากต้องการดูข้อมูลตั้งแต่รายวันขึ้นไป ให้ Double Click เลือกโฟลเดอร์ตามกลุ่มที่ต้องการ

Meta3.png

 

สามารถ Search ชื่อหุ้นได้ โดยการพิมพ์ลงในช่อง Symbol แล้วกด Open

***ทั้งนี้ต้องระวังในช่อง Files of type : จะต้องเลือกปรับเป็น Smart Charts***

Meta4.png

 

 MetaStock จะแสดงกราฟของหุ้นที่นักลงทุนเลือก ดังรูป

Meta5.png

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม